กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มิลลิเมตร

วันที่ 26 ส.ค. 2561 10:07:06
 
น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มิลลิเมตร ระดับน้ำเพิ่มมากขึ้น ช่วงนี้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำ

ที่มา : นายชัยชาญ ชาประดิษฐ์
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS