กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:14:06
 
บ.โป่งน้ำร้อน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีฝนตกปรอยๆ สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

ที่มา : นางสังวาลย์ พิบูรณ์
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS