กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นฮ่าง ม.4 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:21:38

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.ต้นฮ่าง ม.4 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
- เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายเย็น ใจยัง (เครือข่ายฯ ทธ. จ.ลำปาง)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS