กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผามูบ หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้ามีเมฆมาก ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:18:34
 
บ.ผามูบ หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้ามีเมฆมาก ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มิลลิเมตร

ที่มา : นายดำเนิน เชียงพันธ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS