กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ฮ่องไคร้ หมู่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มิลลิเมตร

วันที่ 28 ส.ค. 2561 08:36:01
 
บ.แม่ฮ่องไคร้ หมู่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มิลลิเมตร

ที่มา : นายสมบัติ ไทยหนุ่ม
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS