กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากทางเหนือ หมู่ 13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เมื่อวานมีฝนตกทั้งวัน เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม วัดน้ำฝนได้ 37 มิลลิเมตร

วันที่ 28 ส.ค. 2561 08:55:18
 
บ.ปากทางเหนือ หมู่ 13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เมื่อวานมีฝนตกทั้งวัน เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม วัดน้ำฝนได้ 37 มิลลิเมตร

ที่มา : นางสุนทรีย์ สุดสระ
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS