กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเอี้ยงพัฒนา หมู่ 11 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ฝน 24 ชม. วัดได้ 32 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:59:11
 
บ.ทุ่งเอี้ยงพัฒนา หมู่ 11 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เช้านี้ฝน 24 ชม. วัดได้ 32 มิลลิเมตร

ที่มา : นายสมจิตร มาดี
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS