กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าช้างเหนือ หมู่ 16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าปิด มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:09:38
 
บ.ท่าช้างเหนือ หมู่ 16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฟ้าปิด มีฝนตกเล็กน้อย

ที่มา : นางพุธสดี อุดจันทึก
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS