กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้ายเหมือง หมู่ 13 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้า แต่ไม่หนัก สถานการณ์ยังปกติ

วันที่ 3 ก.ย. 2561 08:34:01
 
บ.ท้ายเหมือง หมู่ 13 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้า แต่ไม่หนัก สถานการณ์ยังปกติ

ที่มา : นายขวัญฤทัย ศรีทิพย์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS