กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผามูบ หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ช่วงเช้าบนยอดดอยมีหมอกปกคุลม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 11:21:43
 
บ.ผามูบ หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ช่วงเช้าบนยอดดอยมีหมอกปกคุลม

ที่มา : นายดำเนิน เชียงพันธ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS