กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 95 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 4 ก.ย. 2561 08:24:06

ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 95 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายลือชัย ศรีไสยาศน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS