กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โกรกรกฟ้า ม.3 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 4 ก.ย. 2561 08:22:50

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.โกรกรกฟ้า ม.3 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. 
- เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

ผู้ให้ข้อมูล : นายละมัย อินทองหลาง (เครือข่ายฯ ทธ. จ.ลพบุรี)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS