กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โสมสวรรค์ ม.2 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 4 ก.ย. 2561 08:43:57

บ.โสมสวรรค์ ม.2 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายถาวร ประจัญกล้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS