กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกอยู่

วันที่ 4 ก.ย. 2561 08:45:05

บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกอยู่_นายถวิล สีจางวาง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS