กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบ_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 4 ก.ย. 2561 08:47:59

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
- เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายประดับ สุขวิสุทธิ (เครือข่ายฯ ทธ. จ.ประจวบคีรีขันธ์)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS