กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงหลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:20:28

บ.ดงหลุ่ม ม.3 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม._ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS