กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นเกลือ หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มิลลิเมตร สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:21:10
 
บ.ต้นเกลือ หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มิลลิเมตร สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

ที่มา : นายสมบัติ วันทา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS