กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่บน ม.6 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:00:45

บ.ไร่บน ม.6 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศแจ่มใส นายสมชาย กล่อมจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS