กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่ ม.1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 11 ก.ย. 2561 06:45:16

สภาพอากาศประจำวัน

บ.ใหม่ ม.1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
- เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นางหนูพรึก ประสงค์ (เครือข่ายฯ ทธ. จ.นครศรีธรรมราช)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS