กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:16:52

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
- เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายขันติชาติ องอาจ (เครือข่ายฯ ทธ. จ.นครศรีธรรมราช)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS