กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:21:59

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
- สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายสุธล มงคล (เครือข่ายฯ ทธ. จ.พังงา)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS