กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แดนทอง ม.8 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:07:47

บ.แดนทอง ม.8 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก_นายจุล เชื้อวงษ์บุญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS