กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กกตาด ม.9 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง มีอากาศร้อน ในช่วงเช้า ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 11 ก.ย. 2561 17:35:26

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.กกตาด ม.9 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
- สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าโปร่ง มีอากาศร้อน ในช่วงเช้า ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายเหรียญ พรมมา (เครือข่ายฯ ทธ. จ.สุพรรณบุรี)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS