กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คีรีวัน ม.1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:55:05

บ.คีรีวัน ม.1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายไพฑูลย์ ปาสีเหล็ก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS