กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซอย 10 ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆกลางคืนมีฝนตกหนัก

วันที่ 12 ก.ย. 2561 08:58:32

บ.ซอย 10 ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆกลางคืนมีฝนตกหนัก_นายสมศักดิ์ เรืองศิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS