กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลูกเดือน ม.6 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:04:35

บ.ลูกเดือน ม.6 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก นายสุทิน วิชิต
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS