กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 124 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:08:56
 
สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.ช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
สภาพอากาศ : 
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 124 มม. 
- เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ผู้ให้ข้อมูล : นายจริต แสงทอง (เครือข่ายฯ ทธ. จ.พังงา)
วัดปริมาณน้ำฝนได้ 124 มม.
      (นายจริต แสงทอง)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS