กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าช้างเหนือ ม.16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

วันที่ 18 ก.ย. 2561 08:01:03

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.ท่าช้างเหนือ ม.16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครศรีธรรมราช
สภาพอากาศ : 
- เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นางพุธสดี อุดจันทึก (เครือข่ายฯ ทธ. จ.นครศรีธรรมราช)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS