กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หุนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 102 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตลอดช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 14:20:29

บ.หุนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 102 มม.วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตลอดช่วงเช้า_นายไพฑูลย์ เเพทย์เจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS