กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกสะอาด ม.9 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:25:20

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.โคกสะอาด ม.9 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
สภาพอากาศ : 
- เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนภูมิอติชาติ (เครือข่ายฯ ทธ. จ.อุบลราชธานี)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS