กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้ายสำเภา ม.1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:26:39

บ.ท้ายสำเภา ม.1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นางปรีดา ไกรสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS