กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแว่น ม.9 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมา - ช่วงเช้า ขณะนี้ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 13:45:15

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.หนองแว่น ม.9 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สภาพอากาศ : วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมา - ช่วงเช้า ขณะนี้ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายนพดล แว่นนันท์ (เครือข่ายฯ ทธ. จ.เชียงราย)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS