กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางผักหม ม.7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:51:30

บ.ปางผักหม ม.7 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายถวิล บุญชื่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS