กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำลี ม.6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เริ่มมีฝนตกช่วงบ่าย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:14:21
 
บ.น้ำลี ม.6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เริ่มมีฝนตกช่วงบ่าย

ที่มา : นายสุทิน พันธ์ห้วยเสียม (เครือข่าย ทธ.)


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS