กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยคำ หมู่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:32:47
 
บ.ดอยคำ หมู่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มิลลิเมตร

ที่มา : นายอนุชา ปัญโญกาศ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS