กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มหาราช หมู่ 11 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มิลลิเมตร สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:42:29
 
บ.มหาราช หมู่ 11 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 9 มิลลิเมตร สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

ที่มา : นางศิริพิญช์ จันน้ำท่วม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS