กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาวงก์ ม.22 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม เนื่องจากมีฝนตกในช่วงบ่าย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:55:08
 
บ.เขาวงก์ ม.22 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม เนื่องจากมีฝนตกในช่วงบ่าย

ที่มาข้อมูล นางโอษา กิติลาภะ
   เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS