กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองต่อง ม.7 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้ัานี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 21 ก.ย. 2561 08:46:48

บ.หนองต่อง ม.7 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้ัานี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายสมบูรณ์  แซ่จาง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS