กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ยังไม่มีฝนตก

วันที่ 21 ก.ย. 2561 08:51:58

บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ยังไม่มีฝนตก_นางสมใจ คำภาโคตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS