กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควนอินนอโม ม.7 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับหยุดตั้งแต่เวลา 13.00 น. ต่อเนื่องมาจนถึงขณะติดต่อ

วันที่ 21 ก.ย. 2561 16:40:28

บ.ควนอินนอโม ม.7 ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกสลับหยุดตั้งแต่เวลา 13.00 น. ต่อเนื่องมาจนถึงขณะติดต่อ_นายนพรัตน์ เอียดตรง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS