กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับศิลาทอง หมู่ 9 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:57:05
 
บ.ซับศิลาทอง หมู่ 9 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มิลลิเมตร

ที่มา : นายสุรินทร์ สาดสูงเนิน
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS