กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนอุดม หมู่ 8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เช้านี้มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชม. ได้ 35 มิลลิเมตร

วันที่ 22 ก.ย. 2561 10:02:00
 
บ.โนนอุดม หมู่ 8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เช้านี้มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชม. ได้ 35 มิลลิเมตร

ที่มา : นายบุญมี ผงธุลี
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS