กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้ามีเมฆมากในตอนเช้า วัดปริมาณน้ำฝนเวลา 07.00 น. ได้ 37 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:49:46
 
น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้ามีเมฆมากในตอนเช้า วัดปริมาณน้ำฝนเวลา 07.00 น. ได้ 37 มิลลิเมตร  ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สถานการณ์ยังปกติ

ที่มา : นายชัยชาญ ชาประดิษฐ์
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS