กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าช้างใต้ หมู่ 12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มิลลิเมตร อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 12:59:50
 
บ.ท่าช้างใต้ หมู่ 12 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มิลลิเมตร อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส

ที่มา : นายบุญมี สาระมู
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS