กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเงิน หมู่ 5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_วันนี้เวลา 10.00 น. มีฝนตกหนัก วัตปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 13:34:06
 
บ.ทุ่งเงิน หมู่ 5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_วันนี้เวลา 10.00 น. มีฝนตกหนัก วัตปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.

ที่มา : นายวีระชัย โกษา
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS