กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 25 มิลลิเมตร สถานการณ์ยังปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 13:37:38
 
บ.แก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 25 มิลลิเมตร สถานการณ์ยังปกติ

ที่มา : นายประสิทธิ์ คำจันทร์
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS