กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยคำ ม.13 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอากาศวันนี้ เมื่อเวลา07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 13:17:55

บ.ดอยคำ ม.13 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_สภาพอากาศวันนี้ เมื่อเวลา07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.
ข้อมูลจากคุณอนุชา ปัญโญกาศ
เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS