กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านตลาดเสาร์ หมู่ 3 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 67 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:15:46

บ้านตลาดเสาร์ หมู่ 3 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 67 มม.
ข้อมูลจากคุณเอมอร ราชมณี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS