กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ ตำบลนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 44 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:36:45

บ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ ตำบลนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 44 มม.
ข้อมูลจากคุณสมศักดิ์ เพ็ชรเจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS