กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีอากาศร้อน

วันที่ 28 ก.ย. 2561 15:02:05

บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีอากาศร้อน
ข้อมูลจากคุณจันทร์เพ็ญ รัตนภูมิอติชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS